Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn viên:
Mobile:     Email: bvdongda@hanoi.gov.vn

VIDEO

Liên kết website

Đếm số lượt truy cập

Kiểm tra BV

Nội dung báo cáo

 

III. TÓM TẮT CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA

1. Tổ chức đoàn, tiến độ thời gian và khối lượng thực hiện:

Căn cứ Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và công văn số 1189/KCB-QLCL ngày 05/11/2014 hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014;

Thực hiện công văn số 4066/SYT-NVY ngày 07/11/2014 của Sở Y tế Hà Nội về việc triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014.

 Bệnh viện đa khoa Đống Đa đã tổ chức thực hiện như sau:

- Thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 theo Quyết định số 173/QĐ-BV ngày 07/11/2014 của Giám đốc bệnh viện.

- Tập huấn cho các thành viên đoàn kiểm tra về nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí và công văn hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Các khoa phòng tiến hành rà soát toàn bộ hoạt động theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, đánh giá sơ bộ mức đạt của từng khoa phòng.

- Các phòng chức năng nhập dữ liệu báo cáo online vào phần mềm kiểm tra bệnh viện của Bộ Y tế, cụ thể:

+ TCCB: nhập dữ liệu các phần IV-Nhân sự, V-Tổ chức, VI-Hành nghề.

+  KHTH: nhập dữ liệu phần I-Hành chính, II-Chuyên môn I, chuyên môn II, VIII-Phạm vị hoạt động và phần IX- Chất lượng I, chất lượng II

+  Tổ vật tư: nhập dữ liệu phần VII-Trang thiết bị

+  TCKT: nhập dữ liệu phần III-Tài chính, X-Dịch vụ

- Đến ngày 02/12/2014, bệnh viện đã nhập xong toàn bộ dữ liệu

- Trưởng đoàn kiểm tra phân công các thành viên đoàn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng tại tất cả các khoa phòng và thống nhất kết quả ngày 21/11/2014, thư ký tích điểm phần IX – Chất lượng.

2. Kết quả đạt được:

Bệnh viện áp dụng 82/84 tiêu chí.

Có 02 tiêu chí không áp dụng, cụ thể:

-  Tiêu chí B1.3. Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện:   vì chưa có văn bản quy định về cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, vì vậy bệnh viện xin không áp dụng tiêu chí này.

Tiêu chí E1.1. Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh:   bệnh viện chưa thành lập khoa Sản nên xin không áp dụng tiêu chí này

Kết quả đạt được:

TT

NỘI DUNG

Số TC

áp dụng

Điểm TB

Tỷ lệ

%

1

PHẦN A

Hướng đến người bệnh

19

3.63

72.6

2

PHẦN B

Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện

13

3.15

63.0

3

PHẦN C

Hoạt động chuyên môn

38

3.61

72.2

4

PHẦN D

Hoạt động cải tiến chất lượng

9

3

60.0

5

PHẦN E

Tiêu chí đặc thù chuyên khoa

3

2.33

46.6

 

 

 

82

3.43

68.6

 

IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

-  Biểu đồ chung cho 5 phần (phụ lục 1)

-  Biểu đồ phần A – Hướng đến người bệnh (Phụ lục 2)

-  Biểu đồ phần B – Phát triển nguồn nhân lực (Phụ lục 3)

-  Biểu đồ phần C – Hoạt động chuyên môn (Phụ lục 4)

-  Biểu đồ phần D – Hoạt động cải tiến chất lượng (Phụ lục 5)

V. ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Xác định việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại sự hài lòng cho người bệnh là mục tiêu phấn đấu quan trọng, bệnh viện đã triển khai được nhiều hoạt động quản lý chất lượng

-  Tiếp tục củng cố, bổ sung, hoàn thiện Tổ quản lý chất lượng bệnh viện

-  Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013.

-  Tích cực học hỏi kinh nghiệm quản lý chất lượng

+ Liên hệ với lãnh đạo Cục QLKCB Bộ Y tế để xin các tài liệu hướng dẫn về quản lý chất lượng bệnh viện và đề nghị Cục hỗ trợ về lĩnh vực QLCL.

+ Cử cán bộ đi tham quan học tập tại một số đơn vị đã thực hiện quản lý chất lượng như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

+ Mời các chuyên gia bộ môn Quản lý bệnh viện đến trao đổi với lãnh đạo bệnh viện và một số phòng chức năng về nội dung và phương pháp quản lý chất lượng.

+ Học hỏi từ các chuyên gia quản lý chất lượng Viện trường Limoges, đặc biệt trong công tác điều dưỡng, chăm sóc người bệnh.

-  Các hoạt động từng bước nâng cao chất lượng bệnh viện

+ Xây dựng các quy trình chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh tại tất cả các khoa, phòng

+ Xây dựng phác đồ điều trị của bệnh viện.

+ Xây dựng Bộ quy trình công tác điều dưỡng cho 3 khối: Nội trú, ngoại trú, cận lâm sàng

+ Xây dựng quy trình KSNK trong bệnh viện

+ Xây dựng quy trình quản lý chất lượng XN

+ Chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh

+ Chuẩn hóa quy trình cung ứng, quản lý, cấp phát thuốc của khoa Dược

+ Xây dựng quy định về an toàn người bệnh

+ Cải cách khoa Khám bệnh theo Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 về ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện

+  Khảo sát đánh giá sự hài lòng và thời gian chờ của người bệnh

+  Xây dựng quy chế về công tác đào tạo nhằm thu hút nhân lực có trình độ cao gắn bó lâu dài với bệnh viện.

+  Hoàn thiện các thủ tục cấp phép hành nghề trong 1 số lĩnh vực theo quy định: Giấy phép đơn vị KSK, đơn vị sàng lọc HIV, chứng chỉ hành nghề cho CBVCNLĐ.

-  Hiện tại kết quả kiểm tra, đánh giá năm 2014 của bệnh viện đã có nhiều chuyển biến tích cực so với kết quả năm 2013, đạt ở mức khá 3,43 điểm.

 

Kết quả chung chia theo mức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số TC

Năm 2013

1

15

42

19

4

81

Năm 2014

0

7

38

32

5

82

 

+ Bệnh viện luôn đặt mục tiêu mang lại sự hài lòng cho người bệnh lên hàng đầu. Năm 2014, dự án cải tạo sửa chữa bệnh viện cơ bản hoàn thành, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh được nâng cao rõ rệt. Kết quả nội dung hướng đến người bệnh đạt điểm cao nhất (3.63 điểm) trong đó tiêu chí về buồng vệ sinh phục vụ người bệnh (A2.2) đạt mức tối đa.

+ Hoạt động chuyên môn bệnh viện cũng đạt kết quả cao (3,61 điểm) với 4 tiêu chí đạt mức tối đa về hệ thống xử lý chất thải lỏng (C4.6), công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh (C6.2), tư vấn chế độ dinh dưỡng (C7.4), tổ chức hoạt động khoa Dược (C9.1).   

VI. VẤN ĐỀ TỒN TẠI

       Bệnh viện đa khoa Đống Đa là bệnh viện đa khoa không hoàn chỉnh, thiếu một số chuyên khoa, đặc biệt là khoa sản, hiện nay bệnh viện mới thành lập đơn nguyên sản khoa, chưa có đơn nguyên sơ sinh, do vậy phần tiêu chí đặc thù chuyên khoa bệnh viện chưa đạt kết quả cao.

      Hoạt động cải tiến chất lượng tuy đã đi vào hoạt động nhưng tổ quản lý chất lượng bệnh viện nhân lực còn thiếu và nhiệm vụ kiêm nhiệm nên hiệu quả hoạt động chưa cao.

      Bệnh viện đã xây dựng “Đề án vị trí việc làm” nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngoài ra một số vị trí lãnh đạo cấp khoa, phòng trong bệnh viện còn thiếu, nên một số tiêu chí về phát triển nguồn nhân lực còn đạt mức thấp.

       Do một số nguyên nhân khách quan nên việc cải tạo sửa chữa căng tin bệnh viện bị chậm tiến độ so với dự kiến, căng tin bệnh viện mới bắt đầu đi vào hoạt động nên mới chỉ đáp ứng được một số nhu cầu tối thiểu, chưa thực hiện được cung cấp khẩu phần ăn bệnh lý cho từng người bệnh.

VII. VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

1.  Vấn đề ưu tiên giải quyết ngay trong 6 tháng tới

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ quản lý chất lượng, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng năm 2015 với các mục tiêu hoạt động cụ thể, có lượng giá kết quả đầu ra và tiến độ thực hiện.

- Tiếp tục cải tiến khoa khám bệnh về cơ cấu tổ chức, chất lượng hoạt động.

2.  Vấn đề giải quyết trong các năm tới

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

- Tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện.

- Tập trung nâng cao chất lượng các tiểu mục còn tồn tại trong các tiêu chí theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Y tế, phấn đấu năm 2015 không còn tiêu chí nào đạt mức 2 và 50% tiêu chí đạt mức 4 trở lên.

VIII. KẾT LUẬN VÀ CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN

       Dựa trên kết quả đạt được và phân tích các kết quả, bệnh viện sẽ xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động cải tiên chất lượng phù hợp, ưu tiên cải tiến các vấn đề trọng tâm như đã nêu trên

       Bệnh viện cam kết sẽ thực hiện tốt hoạt động cải tiến chất lượng, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh đến khám, sự hài lòng của cán bộ công nhân viên chức trong bệnh viện, nâng chất lượng bệnh viện lên mức cao hơn.

 

PHỤ LỤC CỦA BÁO CÁO

 

1.  Một số thông tin và chỉ số chất lượng của bệnh viện

 

STT

Thông tin

Phần điền của bệnh viện

1

Địa chỉ đầy đủ

192 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa

3

Địa chỉ tọa độ GPS của cổng chính

 

2

Số điện thoại liên lạc của bệnh viện

04.35135010

3

Số điện thoại đường dây nóng

04.85822392

4

Địa chỉ trang điện tử (website)

benhviendakhoadongda.com.vn

5

Câu khẩu hiệu ngắn của bệnh viện

 

6

Tỷ lệ hài lòng người bệnh 2014

90%

7

Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện 2014

0%

8

Tỷ lệ tử vong 2014

0.6%

 

2. Quyết định của bệnh viện thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014

3. Danh sách phân công thành viên đoàn kiểm tra bệnh viện

4. Các hình ảnh, tài liệu, văn bản…. minh họa cho kết quả đánh giá chất lượng